Управление на печатно производство

Управление на печатно производство
Какво представлява

Участваме заедно с вас в идейната разработка на печатния продукт и даваме своите препоръки
Изготвяме детайлна спецификация на печатния продукт
Намираме най-подходящите доставчици на печатната услуга, спрямо изискванията на проекта
Запитваме, събираме и анализираме оферти за изработка и доставка на печатни продукти
Избираме и преговаряме с доставчика за постигане на оптимални условия и резултати
Изясняваме с дизайнерите техническите изисквания за подготовка на печатните файлове
Изготвяме график за изработка и доставка на печатните материали
Следим и контролираме качеството на работа по проекта, от дизайна до готовия продукт
Комуникираме и защитаваме изискванията ви с подизпълнителите
Преглеждаме продукцията и оценяваме качеството преди доставка на клиента

Какви са предимствата

Защитаваме клиента, проекта и дизайна пред подизпълнителите
Носим отговорността, вие да получите печатните продукти, точно както очаквате и в предварително уговорения срок
Познаваме всички печатни процеси и можем да предложим алтернативни варианти, за постигане на сходни резултати
Имаме обширни познания за различните типове материали, подходящи за вашите проекти
В течение сме на всички нови технологии и възможности, от които можете да се възползвате
Подпомагаме проекта от идеята на дизайнера до отпечатания продукт
Откриваме и отстраняваме пречките и проблемите в движение
Предвиждаме потенциални опасности и насочваме проекта, за да ги избегнем
Правим чудеса с подизпълнителите
Имаме вродена страст към изкуството на печатното производство
Правим така, че вие, дизайнът и продуктът ви да изглеждате фантастично!