Консултации при печатно производство

Консултации при печатно производство
Какво представлява

Даваме ви идеи и препоръки за печатния продукт
Изготвяме за вас детайлна спецификация на печатния продукт
Препоръчваме подизпълнители, с които да се свържете за конкретния проект
Консултираме дизайнерите за техническите изисквания за подготовка на печатните файлове
Преглеждаме продукцията и оценяваме качеството при доставка

Какви са предимствата

Познаваме всички печатни процеси и можем да ви предложим най-подходящия или алтернативни варианти за постигане на сходни резултати
Имаме обширни познания за различните типове хартия и материали, подходящи за вашите проекти, от които да черпите
В течение сме на всички нови технологии и възможности, от които можете да се възползвате за производството на печатните си материали