Опазване на климата

Печатно производство без влияние върху климата

Какво представлява

Изчисляваме какво влияние оказва отпечатването на вашия проект върху околната среда, с помощта на калкулатор за отделения въглероден диоксид, предоставен от наши сертифицирани партньори
Компенсираме (offset) отделения въглероден диоксид при производството на вашия печатен продукт, с помощта на портфолио от сертифицирани проекти по целия свят, които ефективно намаляват въглеродните емисии
Продуктите ви могат да бъдат маркирани със знак, сериен номер и QR код доказващ, че са произведени по начин, който не вреди на климата и околната среда. Целият процес е напълно проследим и вашите продукти получават сертификат.

Какви са предимствата

Допринасяте за опазването на природата
Повишавате социалната отговорност на вашата компания
Комуникирате вашето социално отговорно поведение с вашите клиенти и създавате дълготрайна емоционална връзка с тях
Повишавате стойността и симпатията към вашия бранд
Получавате конкурентно предимство пред останалите компании на вашия пазар
Процесът е напълно прозрачен и проследим